submit


אם אתה מתכוון אינדיאני, התשובה היא כן, אבל הם יותר צאצאים. הודים הם הדומיננטית שלה, כמו גם האצטקים, כאשר המקסיקנים נתן הרבה את אדמתם. אבל ישנם שבטים אחרים גם אותה כמו את. מונו אישי. אם בחורה מהודו היא מה שאתם מחפשים, פשוט ללכת לסן פרנסיסקו, קליפורניה. יש כל כך הרבה מהם. בתקופה שלאחר, הרבה אנשים לא יכול להגיד ההודי, הפקיסטני וערבים. אחד מתאבל קבוצת מכות גבר הודי, לחשוב שהוא היה ערבי

About