submit


שלום. אני מעוניינת לגלות את אשתי לעתיד. חברה שלי מהתיכון היה הודי (מהודו, לא אינדיאני), היא הייתה האהבה הראשונה שלי. אני תמיד רושם שאתה מסתדר טוב עם נשים הודיות. למישהו יש אתר בחינם איפה אני יכול לפגוש נשים הודיות מחפש נישואין? נזק לקטינים, אלימות או איומי אלימות, הטרדה או לפרטיות, התחזות או מצג שווא, הונאה או דיוג, נזק לקטינים, אלימות או איומי אלימות, הטרדה או לפרטיות, התחזות או מצג שווא, הונאה או דיוג, נזק לקטינים, אלימות או איומי אלימות, הטרדה או לפרטיות, התחזות או מצג שווא, הונאה או דיוג

About